Adatvédelmi és Jogi Nyilatkozat

Adatvédelmi és Jogi Nyilatkozat
a LIGIENN Bt által működtetett weboldalakhoz

Hatályos: 2015. október 28-tól visszavonásig

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

1. AZ ÜZEMELTETŐ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, BEJEGYZÉSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMAI

Az üzemeltető neve: LIGIENN Bt

Az üzemeltető rövidített neve: LIGIENN Bt

Az üzemeltető székhelye: 1039 Budapest, Gyűrű utca 7.

Az üzemeltető postacíme: 1039 Budapest, Gyűrű utca 7.

Az üzemeltető cégbírósági bejegyzési száma: 01-06-789973

Az üzemeltető adószáma: 25386147-1-41

EU adószám: HU 25386147

Az üzemeltető adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-90328/2015.

2. AZ ÜZEMELTETŐ ELÉRHETŐSÉGE

Ügyfélszolgálat: 06-30-586-7113

Mobiltelefon: 06-30-586-7113

e-mail: info@biztositasolcson.hu

Web: www.biztositasolcson.hu

3. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT WEBOLDALAK

Jelen jognyilatkozat vonatkozik a LIGIENN Bt által működtetett valamennyi weboldalra, amelyeket az alábbi felsorolás tartalmaz. A weboldalak böngészésével a felhasználó kijelenti, hogy jelen jognyilatkozatot ismeri és feltételeit elfogadja.

A weboldal neve: www.biztositasolcson.hu

A weboldal tárhelyszolgáltatója: SWNet Group Bt.

II. JOGI NYILATKOZAT, WEBOLDALAK FELHASZNÁLÁSA, KÖTBÉR

4. A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

4.1 A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a LIGIENN Bt (továbbiakban: üzemeltető vagy szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.

4.2 A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltételek tudomásul vételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

5. KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT

5.1 Az I./3. pontban felsorolt weboldalak teljes szöveges és grafikus tartalma, a hírlevél sorozatok (publikálási időpont nélkül), a letölthető tanulmányok, a videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. Tv. alapján) és a LIGIENN Bt, mint tulajdonos, és szerző jogtulajdonát képezik.

5.2 A weboldalak mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A weboldalak tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző (LIGIENN Bt) írásbeli hozzájárulását adta.

Ilyen esetekben a szerző neve (LIGIENN Bt) és a forrás (az adott weboldal címe) kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

5.3 Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, a weblap üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 100.000 Ft + ÁFA, azaz napi egyszázezer magyar forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldaltartalom 20 %-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.

III. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

6. FELIRATKOZÁSI FELTÉTELEK, AZOK ELFOGADÁSA, ÉS AZ ÜZEMELTETŐ JOGAI

6.1 Az I./3. pontban felsorolt weboldalakon történő, hírlevélre vagy blogértesítőre való feliratkozás, valamint bárminemű ingyenes tanulmány letöltése a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti.

6.2 Az üzemeltető a NAIH-hoz bejelentett adatkezelő (adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-90328/2015.). A feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím vagy céges használatú, vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szerzőtől illetve az üzemeltetőtől.

6.3 A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal üzemeltetőjétől elektronikus vagy postai levelet, rövid szöveges üzenetet (sms) fogadjon, amelyek bizonyos esetekben az üzemeltetőnek, illetve alkalmanként a hasznos információk mellett saját, vagy üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. Az üzemeltető a leiratkozást minden értesítőjében biztosítja.

6.4 A nem létező e-mail címmel, a hírlevélgyűjtő típusú e-mail címmel, a nem teljes, valótlan adatokkal vagy a konkurens piaci szolgáltatók részéről történő feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk az üzemeltető olvasóinak köréből. Ezen döntés jogát az üzemeltető fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében jelentkezik az adatbázisba.

7. ADATKEZELÉS, ADATTÁROLÁS, BIZTONSÁGI MÁSOLAT

7.1 A feliratkozás önkéntesen történik.

7.2 A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően, kizárólag üzleti célhoz kötötten kezeljük, harmadik személynek a fentiekben említett információs kapcsolatok biztosításán kívül semmilyen körülmények között nem adjuk át. A feliratkozás bármikor megszüntethető. A feliratkozás és az adatmódosítás a felhasználó által kérhető az ügyfélszolgálat e-mail címére (info@biztositasolcson.hu ) történő jelzésével.

7.3 A feliratkozáskor bekért, a NAIH-hoz bejelentett kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, telefonszám, a cég neve, számlázási és postacíme, kérdőív adatai mindig az adat jogosultja általi megadás útján. Az adatokat hírlevél, blogértesítő küldésére, saját illetve esetenként üzleti partnereink hirdetéseinek küldésére használjuk. A jogosult által adott adatokat nem ellenőrizzük. A feliratkozó által önként megadott adatokat számítástechnikai és hírlevélküldő eszközeinken és szoftvereinkben tároljuk, azokról (kizárólag a műszaki szükségszerűség miatt) rendszeresen biztonsági másolatokat képezünk és tárolunk. Az adatokat kizárólag magyarországi elhelyezésű szervereken tároljuk.

IV. TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK

8. SZERZŐI JOGOK, KÖTBÉR

8.1 A megrendelhető szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt állnak. A szolgáltatások a LIGIENN Bt, valamint LIGIENN Bt mint szerző jogtulajdonát képezik. A szolgáltatásokról tilos másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, saját hasonló szolgáltatást létrehozni a szolgáltatás alapján, amelyhez a szerző illetve a jogtulajdonos előzetesen nem járult hozzá, és amelyen szerzőségük nem került feltüntetésre. Másolat, átdolgozás, a szolgáltatás alapján létrehozott más hasonló szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a szolgáltatás mindenkori árának kettőszázszorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a jogtulajdonosnak, első írásbeli felszólításra, az abban foglalt 3 vagy legfeljebb 8 napos határidőn belül.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9. ILLETÉKESSÉGI NYILATKOZAT

9.1 A jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.

9.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat az üzemeltető székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

 

Adatvédelmi és Jogi Nyilatkozat letöltése PDF formátumba

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk további információk

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.

Bezár